Zasady współpracy

Jak pracujemy ?

- Konie są przewożone na koszt właściciela.
- Transport następuje z zastrzeżeniem warunków CMR, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenie konia tylko w razie wypadku drogowego. Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Chętnie udzielimy Państwu więcej informacji w tym zakresie.
- Nasza firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku wszelkich opóźnień spowodowanych przez korki, wypadki, problemy niezależne od nas i wynikające z tego konsekwencje dla frachtu lotniczego, konkursów sportowych, i innych zobowiązań klienta.
- Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty poniesione na trasie, które są niezbędne dla dobrego samopoczucia konia, takie jak dodatkowe postoje lub koszty lekarza weterynarii.
- Jeśli są jakieś szczególne okoliczności, niezależnie od ich charakteru w odniesieniu do konia (jak np. wymogi podania leków lub trudności z koniem, które mogłyby stanowić zagrożenie dla człowieka i / lub zwierzęcia), klient zobowiązany jest zgłosić to przed rozpoczęciem transportu.
- W przypadku odwołania transportu łączonego koszty ponoszone przez klienta są proporcjonalna do poniesionych kosztów rzeczywistych.
- Konie transportowane przez naszą firmę muszą posiadać paszporty i niezbędne dokumenty weterynaryjne. Wszelkie koszty wynikające z braku tych dokumentów będą ponoszone przez klienta.
- Istnieje możliwość podpisania umowy na usługę transportu.
- Dojazd do klienta jest płatny tak samo jak trasa przejazdu.
- Nie wypożyczamy naszego sprzętu, lecz wykonujemy zlecenia osobiście.

Do przewozu koni na terenie kraju, poza gminą i powyżej 50 km są potrzebne następujące dokumenty:
- paszport hodowlany (nie PZJ-owski), - dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów do transportowania zwierząt.

Do przewozu koni poza terenem kraju dodatkowo są potrzebne:
- świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii,
- plan trasy, jeżeli podróż będzie trwała więcej niż 8 godzin.